Systémy cirkulace vzduchu

Vorheriges ProduktNächstes Produkt

Systémy cirkulace vzduchu

Modely verze C (filtr s aktivním uhlím a voštinovými tělísky) Obecně se filtr s aktivním uhlím používá, pokud ze stavebních důvodů není možné odvádět vzduch ven do volného prostoru. Nad místem na vaření je odsávána pára, která je vyčištěna přes tukový filtr. Před recirkulací vzduchu do místnosti absorbuje filtr s aktivním uhlím pachové složky. Nový proces recirkulace patentovaný firmou GUTMANN používá výhodnou extruzní metodu z kamenného uhlí pro těleso s voštinovými tělísky regenerovatelné v pečící troubě, jehož adsorpční vodivost je garantována velkou povrchovou plochou. Díky laminárnímu proudění ve voštinovém kanálu vznikají pouze nízké odpory vzduchu, je minimalizována tvorba pachů.
V souvislosti s tímto nově vyvinutým produktem je realizovatelná i varianta s externí verzí recirkulace.