Impressum

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH
Am Hohen Markstein 5
75177 Pforzheim
Tyskland


E-Mail : info@gutmann-exklusiv.de
Internet : http://www.gutmann-exklusiv.de

Selskabsdeltager:
Manuel Fernandez

Registerret: Mannheim - HRB 705602
Moms-nr. : DE 263391836

Layout & Design: stormtree marketing consulting | www.stormtree.de

Anvendelseshenvisninger
1 Ophavsret  
Download, kopiering og lagring af websites fra dette onlinetilbud, deres indhold eller med præsentationsværktøjerne genererede eller viste resultater, må helt eller delvist kun foretages til privat, ikke kommerciel brug. Denne brug er begrænset til indhentning af informationer om varer og tjenesteydelsestilbud. Overtagelse, brug eller udbredelse af dataene i dette onlinetilbud, dets indhold eller resultater til andre end private formål kræver en skriftlig tilladelse fra udgiveren. Ophavsretten til offentliggjorte, af udgiveren fremstillede objekter (grafikker og tekster) tilhører udgiveren alene. En bearbejdning eller ændring, en mangfoldiggørelse eller brug af sådanne objekter i andre elektroniske eller trykte publikationer er forbudt uden skriftlig tilladelse fra udgiveren. Oplysninger om ophavsret og mærkebetegnelser må hverken ændres eller fjernes. Alle i onlinetilbuddet nævnte i givet fald af tredjemand beskyttede mærker og varemærker er uindskrænket underkastet bestemmelserne i den pågældende gyldige mærknings- og ejendomsret fra de pågældende registrerede ejer. Man kan ikke gå ud fra, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, kun fordi de nævnes.

2 For henvisninger og links fra websites, der hører til dette onlinetilbud, og som henviser direkte eller indirekte til fremmede internetsider, der ligger uden for udgiverens ansvarsområde, hæfter udgiveren kun såfremt han har kendskab til deres indhold og hvis det ville være ham teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen i tilfælde af retsstridigt indhold. Udgiveren erklærer udtrykkeligt, at linkene til de tilsvarende fremmede internetsider på forbindelsestidspunktet var fri for retsstridige indhold. Udgiveren har absolut ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning af indholdet på de tilknyttede internetsider. Derfor tager han hermed udtrykkeligt afstand fra alle indhold på alle forbindelser til fremmede internetsider, der er blevet ændret efter forbindelsens oprettelse. For retsstridige, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader, der opstår ved brug eller ikke-brug af sådanne udbudte informationer, hæfter alene udbyderen af den fremmede internetside, hvilken der blev henvist til, ikke den, der via links kun henviser til den pågældende offentliggørelse.

3 Indhold  
Udgiveren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de paratstillede informationer. Krav på erstatning overfor udgiveren, der vedrører skader af materiel eller intellektuel natur, der blev forårsaget af brug eller ikke-brug af udbudte informationer hhv. ved brug af fejlbehæftede og ufuldstændige informationer, er principielt udelukket, såfremt der fra udgiverens side ikke foreligger forsætlig eller grov uagtsomhed. Alle tilbud er uden forbindende. Udgiveren forbeholder sig udtrykkelig ret til at ændre, supplere, eller i et stykke tid eller endeligt at slette eller indstille offentliggørelsen af dele af sider eller det komplette onlinetilbud uden særlig meddelelse.

4 Databeskyttelse 
Såfremt der i onlinetilbuddet er mulighed for indtastning af personlige eller forretningsmæssige data (e-mailadresser, navne, adresser), foregår brugerens oplysning af disse data udtrykkeligt på frivillig basis.