Cirkulationssystemer

Vorheriges ProduktNächstes Produkt

Vores Cirkulationssystemer

Generelt anvendes et aktivt kulfilter, hvis der af konstruktionsmæssige årsager ikke er mulighed for udsugning, hvor luften kan ledes ud i det fri. Madosen og dampene suges op over komfuret og renses via et fedtfilter. Før luften sendes tilbage ud i rummet, fjerner det aktive kulfilter medførte lugtstoffer. Den nye luftrensningsproces, som er beskyttet gennem GUTMANN, bruger den fordelagtige ektrudationsproces med stenkul til den genererbare krop med aktivt kul- bikubemønster i bageovnen, hvis sugeevne sikres via den store overflade. Via den laminære strømning i bikubekanalen opstår kun meget ringe luftmodstande og støjudviklingen minimeres.
Som følge af denne nye udvikling kan også varianten med ekstern recirkuleringsversion benyttes